Šolska shema

Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Na naši šoli se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, zato smo že doslej bili vključeni v Shemo šolskega sadja in zelenjave, ki se je s šolskem letom 2017/18 preoblikovala v Šolsko shemo. Ta shema omogoča tudi delitev mleka in naravnih mlečnih izdelkov.

Sadje, zelenjava, mleko in mlečni proizvodi predstavljajo pomembne skupine živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da Slovenci v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja, še manj pa zelenjave. Sadje in zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in druge zaščitne snovi (vitamine in minerale), ki pomembno vplivajo na zdravje. Tudi mleko in mlečni izdelki so zelo pomembni, predvsem v prehrani otrok in mladostnikov.

Šola mora razdeljevanje svežega sadja in zelenjave iz Šolske sheme izvajati poleg redne šolske prehrane, lahko pa se odloči tudi za delitev mleka in mlečnih izdelkov ali obojega.

Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € (sadje in zelenjava) ter do 4 € (mleko in mlečni izdelki) na šolsko leto.

V avli pri vhodu v šolo je izobešen plakat, ki obvešča javnost, da je naša šola vključena v Šolsko shemo, ki jo sofinancira Evropska unija.

V tem šolskem letu bomo okrog 32 x učencem razdelili sadje oz. zelenjavo ter 29 x mleko in mlečne izdelke izven rednih šolskih obrokov.

Mleko in mlečne izdelke delimo ob torkih pred poukom, sadje in zelenjavo pa ob sredah pred poukom. Delitev je napisana na jedilniku.

Za dobro učinkovitost Šolske sheme je pomembno, da razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka podpirajo spremljevalni izobraževalni ukrepi, ki so neposredno povezani s cilji Šolske sheme. Šole bomo v Šolski shemi izvajale spremljevalne izobraževalne dejavnosti, kot si jih bo vsaka šola načrtovala na začetku šolskega leta, usmerjene pa bodo v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane.

Za uspešno izvajanje bomo v izvedbo Sheme šolskega sadja vključili učence, starše in delavce šole, lokalne pridelovalce, strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja. V oktobru in v maju učenci 4., 6. in 8. razreda sodelujejo v spletni anketi. Podatki bodo služili kot usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo in za ugotavljanje učinkovitosti izvajanja Šolske sheme na nivoju države.

Načrt je viden v prilogi.

 

(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)