Pravila šolske prehrane

Malica je v času od 9.05 do 9.15,  malicajo vsi učenci. Šolska malica vsebuje: topel napitek, kruh, razne namaze, salamo, sir, juhe, enolončnice. Učenci od 1. do 4. razreda malicajo v učilnicah, ostali pa v jedilnici. Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je imel pred tem pri njih pouk, oz. dežurni učitelj v jedilnici.

Popoldanska malica je od 12.00 do 12.15.

Kosilo je za vse abonente ob 12. uri ali 12.45 uri v jedilnici šole. Učenci prevzamejo kosilo na izdajnem pultu razdelilne kuhinje.

Organizator šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje morajo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)